ענף התיירות

ענף התיירות כלום חל שינוי באופיה של תנועת התיירות לארץ - ישראל עם הופעתה של ספינת - הקיטור ? כן ולא . מצד אחד נעשה הביקור בארץ קל ונוח כל כך שרבים באירופה ובאמריקה התחילו לערוך תכניות מעשיות בכיוון זה ואף יצאו לבקר בה . בעיניהם לא היתה זו עלייה לרגל , אלא ביקור חולין בארץ מזרחית נוספת , תחנה אחת מני רבות בין אלכסנדריה של מצרים ואתונה שכיוון . תיאורו של מארק טוויין יכול לשמש כעדות חותכת לאווירה החילונית , המשוללת כל סנטימנט דתי , שאפף ביקור כזה . אך מצד שני גם נתאפשר הודות לאוניות - הקיטור בואם של אלפים רבים של עולי - רגל כשרים , בחלקם במסעות מאורגנים , ממערב אירופה ובעיקר מרוסיה . המוני האיכרים הרוסיים , שהתכנסו בנמלי היציאה וראו בביקור בארץ הקודש את הגדולה שבחוויות חייהם , שמרו בהחלט על אווירת העלייה לרגל של ימי - הביניים . מה היה מספר הבאים ? ברוב המקורות מדובר בתקופה הנדונה על 10,000 - 15,000 מבקרימו בשנה , אך יש גם כאלה המפליגים ל - 25,000 או 230,000 - מספרים שנראים מוגזמים למדי לפני ראשית המאה העשרים . מנקודת ראותה של האוכלוסיה בארץ חשובים היו התיירים המעטים בעלי האמצעים הגדולים ש...  אל הספר
כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ