מחלות ורפואה !

מחלות ורפואה ! בשנים צחיחות היה מצב הבריאות בירושלים גרוע יותר , לדברי הרופא טובלר , מאשר בשנים גשומות , כי בגללן לא היו בנמצא מזון ומים טריים . מי הבורות היו אחד הגורמים למחלות , כי לא נוקו די צורכם . גם הביוב הלקוי גרם למחלות . מפעלי הבורסקאות אף הם היו מיפגע תברואתי . 2 בשנים צחיחות גם נערמו בסימטאות גלי אשפה מפיצי מחלות ; בשנים גשומות היו נשטפים רובם במי הגשם . תמותת התינוקות היתה רבה מאוד , והתושבים לא זכו בדרך - כלל להגיע לזיקנה מופלגת . טובלר שמע על אדם אחד בלבד שהיה בן 3.86 תוחלת החיים הממוצעת היתה 22 ( ! ) . 4 חודשי התמותה הגבוהים ביותר היו ספטמבר ואוקטובר . 5 המושגים על הרפואה היו באמצע המאה הי"ט , לפני גילוייו המהפכניים של פאסטר , שונים מאוד מאלה שבימינו . על כן לא דיברו רופאים כטובלר ונוימן על חיידקים ועל וירוסים . הם מדברים על " חום " כעל סוג של מחלה ; טובלר תולה את המחלה הזאת בחמסינים ואילו נוימן סבור שגורם לו חום הקיץ . 6 נוימן גם האמין שהקדחת בירושלים נגרמת על - ידי האדים שעולים מים המלח . 7 על הכינין כבר ידעו היטב . 8 רופא המיסיון מק גואן היה בדעה כי בריכת חזקיהו גורמת...  אל הספר
כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ