הפרוטסטנטים

במזומנים סך של 6,000 גרוש לכל יהודי מתנצר . 7 י לאור הדלות המחרידה שהיתה מנת חלקם של רבים מיהודי ירושלים נמצאו כאלה שלא יכלו לעמוד בפיתוי זה . הפעם חשו ראשי הקהל כי סכנה חמורה ביותר מאיימת על צאן מרעיתם ונקטו בכל האמצעים - שכנוע , נידוי חברתי וסנקציות כלכליות - נגד כל מי שגילה סימנים של כניעה למיסיונרים . ואכן , האמצעים הוכיחו את עצמם . הצלחותיהם של המיסיונרים בירושלים היו מזעריות . על אף המשאבים הרבים והמאמץ העצום שהושקע בציד הנפשות עברו רק מעטים מאוד לנצרות , ואף אלה לעתים למראית עין בלבד , בזמן של מצוקה כלכלית חמורה במיוחד . הערכותיהם של המיסיונרים עצמם לגבי הצלחותיהם היו מוגזמות , כי צריכים היו להצדיק בפני שולחיהם את ההשקעות הגדולות , אך ניתן להסתמך על רשימתו של פרנקל מ - 1856 המכילה את שמותיהם של 131 יהודים מומרים החיים בירושלים . 8' רובם היו אשכנזים ומיעוטם ספרדים , והם מסווגים בסטטיסטיקות עם העדה הפרוטסטנטית . יחסית לגודל הציפיות של שולחיהם היה בכך כשלון מוחלט : אפילו גדול המאמינים לא יכול היה להעלות על דעתו שישו יקדים את שובו לעולם הגשמי תמורת מספר נפשות זעום כל כך . נדרש שינוי...  אל הספר
כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ