גודל האוכלוסיה

גודל האוכלוסיה בתקופה זו רבים במיוחד הנתונים המספריים על ממדי האוכלוסיה בירושלים , אף שאינם אחידים ומוסכמים על כל החוקרים . ריכזנו אותם ברשימה דלקמן : מס' השנה המקור יהודים נוצרים מוסלמים סה"כ 1 1841 טומפסון 6,000 1 2 1841 א . צ . י . ה' מס' 52 7,000 - 6 15,000 3 1842 בארטלט , טיולים 5,000 - 4 5,000 - 4 5,000 - 4 15,000 - 12 4 1842 אעולד 6,000 4,000 8,000 18,000 5 1842 בלקברן 10,000 6 1842 פיסק ג / 6,000 - - 5 7 1842 פפ"פר 25,000 8 1842 מילרד 5,000 16,000 9 1842 סטנט 6,000 - - 5 30,000 10 1843 דרבץ 5,000  אל הספר
כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ