הקונסול פין , חבריו למקצוע ומתנגדיו

הקונסול פין , חבריו למקצוע ומתנגדיון בתקופת התנזימאת לא היו המושלים התורכיים ובני המשפחות המיוחסות שליטים בלעדיים בירושלים . קמו להם מתחרים מצד בלתי - צפוי : הקונסולים של מעצמות המערב . הקפיטולציות שנבעו מן ההסכם בין פראנסיס הראשון מלך צרפת וסולימאן המחוקק ב - 1535 החלו רק עתה להניב את מלוא פירותיהן . בתקופות קודמות התייחסו השליטים המקומיים במידה מסויימת של זלזול לתביעותיהם של בני המערב למעמד מיוחד באימפריה העותומאנית ולפטור מרבים מחוקיה . עתה הצליחו הסוחרים הצרפתיים שישבו בערי המסחר של ארץ - ישראל וסוריה , כגון צידון , עכו ורמלה , להגיע בתמיכת נציגיה הדיפלומטיים והקונסולריים של צרפת בקושטא ובערים אלה - למעמד של אי - תלות רבה בחוקיה של תורכיה . היו בעבר מקרים - כמו בצידון בשלהי המאה הי"ז או בעכו בימי ג'זאר - שהשליטים המקומיים לא הכירו בזכויות אלה אך בדרך כלל נאלצו לקבל עליהם את דין קושטא בלחץ התערבותם של השגרירים הצרפתיים . בראשית המאה הי"ט באו גם היהודים יוצאי אירופה בתביעות שחוקי הקפיטולציות יחולו גם עליהם . בהתחלה לא האירה להם ההצלחה פנים אם כי זכו פה ושם , בהתערבות אישים רמי - מעלה...  אל הספר
כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ