חלק אנגלי

Uriel For ntiquity in Israel of History the in Studies Rappaport Uriel Professor to Presented Editors Pastor Jack Mor Menahem Ashkenazi Yakov Ronen Israel  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי