קיצורים ביבליוגרפיים

קיצורים ביבליוגרפיים מקורות אוגוסטינוס, עיר האלוהים 47^8 ,ccel .del itvitate De ,Augustinus אווסביוס, ההוכחה האוונגלית ,(ed.) Heikel .LA ,Evangelica Demonstratio ,Eusebius GCS'6(1913) אווסביוס, ההכנה האוונגלית ,(ed.) Gifford .E.H ,Evangelica Preparatio ,Eusebius 1903 Oxford  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי