- אדמות בקעת יריחו הרציפות במעמדן באדמות מלך בתקופת בית שני

אדמות בקעת יריחו - הרציפות במעמדן באדמות מלך בתקופת בית שני עפרה גורי-רימון א. מבוא אזור בקעת יריחו הוא האזור היחיד במדבר יהודה עם תנאים מתאימים להתפתחות יישוב עירוני.1 למרות זאת מעולם לא התפתח במקום יישוב שאפשר להגדירו כיישוב עירוני.2 אקלים חם ושפע של מקורות מים במשך כל עונות השנה, אדמה פורייה המסוגלת לשמש בית גידול לצמחייה ייחודית, והקרבה אל ירושלים הבירה כל אלה תרמו לכך שאדמות האזור נחשבו לנכס כלכלי רב חשיבות ולכן נמנעו שליטי הארץ מלשמוט אותו מידיהם לטובת יישוב עירוני. בזכות סגולות אלה נשמר ברציפות במרוצת ימי הבית השני מעמדן המשפטי של אדמות בקעת יריחו באדמות מלך.3 אופי היישוב בבקעת יריחו, אוכלוסייתו וקורותיו היו תולדה של מעמד משפטי מיוחד זה שהוקנה לאדמות האזור.4 ב. בקעת יריחו - אדמות מלך קודם לימי בית שני  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי