קיסריה ההרודיאנית - המסגרת העירונית*

קיסריה ההרודיאנית - המסגרת העירונית* יוסף פטריך א. מבוא לנוכח שפע המידע הארכיאולוגי שהצטבר מאז הסיכומים הארכיאולוגיים ה"קלאסיים" שפרסמו ישראל לוין, יוסף רינגל, גדעון פרסטר ואברהם נגב, י ניתן להציג כיום סקירה מעודכנת ומפורטת יותר על קיסריה ההרודיאנית. רוב הממצא החדש נחשף בחפירות רחבות ההיקף שנערכו באתר בעשור האחרון.2 אף על-פי שמרבית הנתונים החדשים * לנוסח אנגלי ראי: Kokkinos .N ,Space" Urban The :Caesarea "Herodian ,Patrich .J (forthcoming) Herods the Worldof The ,?(ed.) בספר זה ימצא הקורא גם סקירה מקפת על הנמל ההרודיאני של קיסריה, מאת אבנר רבן ז"ל. מסיבה זו הנמל לא נידון במאמר שלפנינו. 1 ראו: ,Study Archaeological-Topographical An :Caesarea Roman ,Levine .I.L 1975 Jerusalem )להלן: לוין, קיסריה הרומית?( ,Rule Roman under Caesarea ,idem 1975 Leiden )להלן: לוין, קיסריה בשלטון רומי?( Etude :Palestine Cesareede ,Ringel .J 75-77 ,59-65 ,27-53 .pp ,1975 Paris ,Archeologique et Historique )להלן: רינגל, קיסריה?( Studies ,(ed.) Firtsch .Ch.T ,Caesarea" of History Early "The ,Foerster .G 9-21 .pp...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי