בין עיר המתים לבין עיר החיים בירושלים ובפטרה בשלהי התקופה ההלניסטית וראשית התקופה הרומית

בין עיר המתים לבין עיר החיים בירושלים ובפטרה בשלהי התקופה ההלניסטית וראשית התקופה הרומית ארתור סגל" א. מבוא י . יוספוס פלביוס מייחד בכתביו מקום רב למדי לתיאור מעשיהם של הנבטים שכני יהודה ממזרח. החל בימי החשמונאים, דרך תקופתו של הורדוס ויורשיו ועד המרד הגדול ואף לאחר מכן חוזרים הנבטים וצצים בדפי ההיסטוריה של ארץ-ישראל.1 גם הממצא הארכיאולוגי העולה ומצטבר בזכות הסקרים והחפירות שנערכו בעשורים האחרונים בישראל, בממלכת ירדן ובסוריה תורם את חלקו לידע מגוון ועשיר בכל הנוגע לתרבות החומרית הנבטית וליחסי הגומלין בין היהודים לבין הנבטים.2 1 .pp ,(1977) 8 ,11 ,ANRW ,Arabia" Provincia the and "Nabataeans ,Negev .A ?520-686 א' כשר, אדום, ערב וישראל: יהודים ועממי הספר בתקופה ההלניסטית-הרומית, ירושלים תשמ"ח? א' רפפורט, "היהודים ושכניהם בארץ-ישראל בתקופות הפרסית-הלניםטית- רומית," י' אבישור, ר' דויטש )עורכים,( מיכאל: מחקרים בהיסטוריה, באפיגרפיה ובמקרא לכבוד פרופ' מיכאל הלצה תל-אביב תשנ"ט, עמ' .141-127 ספרות כללית על הנבטים ראו: א' נגב, אדוני המדבר: תולדות הנבטים וממלכתם, ירושלים ?1983 ,Petra ,Browning .1 ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי