כפר אגון וזיקתו לתרבות הפנאי והשעשועים בארץ-ישראל בעת העתיקה

כפר אגון וזיקתו לתרבות הפנאי והשעשועים בארץ-ישראל בעת העתיקה אסתי דבורז'צקי א. זיהוי האתר והמסורות המקראיות בתחומי העיר ההלניסטית-הרומית גדרה (ra8dpa) בעבר-הירדן המזרחי, שנמנתה עם הדקאפוליס, שכן כפר אגון לחופה הדרומי של ימת הכנרת.1 כיום מזוהה כפר אגון, הוא כפר אגין או כפר גון, עם הכפר הערבי אום גיוניא, שעל אדמותיו נוסדה קבוצת דגניה א, במרחק של מחצית הקמ" מדרום-מערב לדגניה ב ובסמוך למוצא הירדן מן הכנרת ועל שפתו המזרחית של הירדן. השם דגניה הוא גלגול מסוגנן של השם העתיק אום ג'וניא.2 את מקור השם הערבי אום ג'וניא, או השם אום ג'וני, יש למצוא בשם גוני של אחד מבני גד "אחי בן עבדיאל בן גוני, ראש לבית אבותם. וישבו בגלעד, בבשן ובבנותיה" )דברי הימים א ה, ט.0 מפס' טז-יז )שם( נראה, שמשפחת הגוני הייתה אחת המשפחות הגדיות, שישבו בבשן ובגלעד בימי ירבעם השני, ואפשר ששמה של משפחה זו הוא שנשתמר בשם המקום. ניתן אף לשער שנחלתם הגיעה עד הקצה הדרומי של 1 מ' אבי-יונה, גיאוגראפיה היסטורית של ארץ-ישראל למן שיבת ציון ועד ראשית הכיבוש הערבי,4 ירושלים תשמ"ד, עמי 160-150 )להלן: אבי-יונה, גיאוגראפיה היסטורית?( הנ"ל, "...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי