טירונים יהודים בצבא הרומי*?

טירונים יהודים בצבא הרומי*? אהרן אופנהיימר ביטוי רווח למדי בספרות המדרשית הוא: "זו מלכות הרשעה שהיא מכתבת טירוניה מכל אומות העולם1.'' מלכות הרשעה, היא רומא, נזכרת אפוא בתור זאת שמגייסת טירונים מכל אומות העולם. מהשימוש בשורש "כתב" אפשר להסיק שהשלטונות הרומיים היו מגייסים את החיילים על-פי רשימות מסוימות שהיו בידם, וסביר להניח שהיו אלה רשימות של משלמי מסים. יש שמופיע הביטוי "מכתבת טירוניה" בהקשר לגיוסם של לא יהודים שהשלטונות נעזרים בהם כדי לשעבד את היהודים, לדוגמה: "ולא עוד אלא שהמלכות הזאת מכתבת טירוגיא מכל העולם מכל אומה ואומה כותי אחד או ברברי אחד בא ומשעבד בכם כגון ששעבדתם בהם כל אומתם וכאילו נשתעבדתם בשבעים אומות2." ברור שאין להתייחס ללשון המדרש כפשוטה ולהסיק מכאן שהרומאים נהגו לגייס לצבא את כל בני הפרובינקיות, אבל יש מקום ללמוד הימנה כי בעיקרון היו הרומאים מגייסים בני פרובינקיות, ובהחלט אפשר להניח שגם יהודים נמנו עם המגויסים. על כל פנים, אפשר להסיק ממדרשים אלה שעצם הגיוס של בני פרובינקיות לצבא הרומי היה מוכר בארץ-ישראל. מהמעשה הבא בירושלמי אפשר ללמוד שהרומאים ביקשו לגייס יהודים לצבא...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי