"יתר דברי ירמיהו" - חיבור יהודי או נוצרי?

"יתר דברי ירמיהו" - חיבור יהודי או נוצרי? רבקה ניר א. מבוא "יתר דברי ירמיהו" )הפרליפומנה של ירמיהו הנביא Jeremiae Paralipomena 1(Prophetae חיבור פסאודואפיגרפי שזכה לפופולריות רבה בעולם הנוצרי והגיע לידינו בכתבי יד רבים ובשפות שונות.2 החיבור התפרסם לראשונה בגרסה אתיופית בשנת 1866 בידי דילמן Dillmann) .3(A ושנתיים לאחר מכן, בשנת ,1868 פרסם ציריאני Ceirani) .(M את הטקסט היווני.4 בשנת 1889 הוציא רנדל הריס את החיבור לאור בהוצאה ביקורתית עם תרגום לאנגלית,5 וזוהי ההוצאה הרווחת עד היום. 1 מן המילה היוונית: ,7capaAii7cco הדברים שנשארו? או לפי הגרסה האתיופית - "יתר דברי ברוך," לעתים הוא נקרא ברוך ,4 ברוך 3 או ברוך .2  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי