מה התחדש בחקר תולדותיה של עדת קומראן?

מה התחדש בחקר תולדותיה של עדת קומראן? , דבורה דימנט לאורי, הרע הנאמן א. מבוא גילוי האוסף הגדול של שרידי מגילות בעשר מערות1 במדבר יהודה לפני יותר מחמישים שנה היה בבחינת תגלית מרעישה, שהעניין בה ובכל מה שכרוך במגילות התפשט לחוגים רחבים מעבר למעגל הצר של חוקרי הכתבים עצמם. לאחר עשור ראשון של דיונים ומחקר דעך העניין הזה במידת מה אך הוא שב והתעורר לפני יותר מחמש-עשרה שנה, בעיקר כאשר התברר שלא מעט מגילות עדיין לא פורסמו. אכן רק עתה, יותר מחמישים שנה לאחר הגילוי הראשון, הגיע לידי גמר תהליך פרסום כל כתבי היד שנמצאו במערות קומראן וכולם מצויים היום בדפוס לפני מי שחפץ לחקור אותם.2 לפי מניין מעודכן כולל האוסף שרידים של כתשע מאות מגילות, אך בוודאי היו במערות הרבה יותר כתבי יד, אם לשפוט לפי שרידי הקטעים שאי-אפשר לזהותם ושרידי פיסות עור לקשירת מגילות שנותרו ממגילות שהיו פעם שלמות.3  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי