על גיורם של האדומים

על גיורם של האדומים ישראל שצמן א. מבוא בעבודת הדוקטור שלו שעניינה התגיירות בימי הבית השני כתב אוריאל רפפורט את הדברים האלה: מאלף מבחינה זו הוא מה שאירע באדום. שתי הערים ההלניסטיות שבה, אדוריים ומרשה, נהרסו ותושביהן גורשו כנראה ממקומם, אך התושבים האדומיים, היהדות, והפכו לחלק מן העם. אמנם הורקנוס תבע זאת מהם באיום של גירוש, אך אין זה ממעט מן העובדה שהם ניאותו להתייהד, שהם התמידו ביהדותם ושבכך הם נבדלו מתושבי הערים ההלניסטיות בכלל ומתושבי מרשה ואדוריים בפרט. ודאי שבכוח הכפייה בלבד לא היה מעשה זה נושא פרות. האדומים היו מוכשרים להתייחדות וכיבוש אדוריים ומרשה ודרישתו של הורקנוס רק סיימו את התהליך.1 בספר זה לכבודו של אוריאל רפפורט מתאים לחזור לנושא שבו החל את עבודתו המדעית לפני כארבעים שנה. הוא עצמו האיר את הנושא מנקודות ראות נוספות במחקרים אחרים פרי עטו? חוקרים לא מעטים אחרים המשיכו את הדיון,2 ובעשרים השנים האחרונות, בערך, נוסף מידע לא מעט הנוגע לנושא בחפירות שנערכו במרשה ובאתרים אחרים בארץ.  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי