מטבעות יהודיים בחפירות ניצנה

מטבעות יהודיים בחפירות ניצנה דן אורמן זל" א. מבוא אר" בלינגיר, איש אוניברסיטת ייל, הוא שזיהה ופרסם את המטבעות שנחשפו בידי משלחת קולט בעת חפירותיה באתר ניצנה בשנים .1937-1935 הדין וחשבון של בלינגר' התפרסם כרשימה בלי ציורים או צילומים של המטבעות, ואף בלא ציון מקום חשיפתם באתר.1 ברשימתו הגדיר בלינגיר את מטבעות 10 ו- 11 במטבעות יהודיים, והתלבט אם לשייכם ליוחנן הורקנוס או לאלכסנדר ינאי.2 כל שציין בעניין המטבעות האלה היה, שבצדם האחד מופיעה כתובת בתוך זר, ובצדם האחר "פרג בין קרני שפע" conrucopias) betweeen 3.(Poppy כשמביאים בחשבון באילו שטחים של האתר חפרה משלחת קולט, ובהתחשב בממצאי חפירותינו אנו באתר, סביר להניח שמקורם של מטבעות 10 ו- 11 הוא משטח המבנה שקולט הגדירו "בניין הלניסטי" ושיער שתפקידו היה "מצד קטן4." בניין זה נחפר בידי קולט מתחת למכלול כנסיית סרגיוס ובקכוס )שטח K בחפירותינח והוא תיארכו, בעיקר על-פי שברי כלי חרס, זכוכית ונרות חרס, לשלהי המאה השנייה לפסה"נ.5 במאמר זה נפרט את המטבעות היהודיים שנחשפו בחפירותינו באתר - כולם מימי אלכסנדר ינאי 76-103) לפסה"נ6( - ובחלקו השני נתייחס למסקנות ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי