מערכות המסתור בארץ יהודה: עדכון ארכיאולוגי וגיאוגרפי של השתרעות מלחמת בר-כוכבא

מערכות המסתור בארץ יהודה: עדכון ארכיאולוגי וגיאוגרפי של השתרעות מלחמת בר-כוכבא עמוס קלונר ובועז זיסו א. מבוא זיהוי תופעת מערכות המסתור מהווה פריצת דרך במחקר מלחמת בר-כוכבא. תופעה זו קיבלה אישוש בגילויין של מערכות מסתור בלמעלה ממאה יישובים בארץ יהודה. אחת התופעות היישוביות המרתקות הקשורות למלחמת בר-כוכבא היא השימוש הנרחב בחללים תת-קרקעיים לצורכי מסתור, מילוט ומפלט. יש להבחין בין שתי קבוצות עיקריות של מערות: מערכות מסתור ומערות מפלט. מערכות המסתור הן בעיקרן תוצאה של חציבה מלאכותית מתחת ובקרבת מבני המגורים ביישובים הקדומים. המערכות הללו מצויות בעיקר בשפלת יהודה, בהר חברון ובהר בית-אל. לחציבתן נוצלו סוגי מסלע של גיר רך וקירטון, הנפוצים באזורים הנזכרים.1 המערכות הותקנו בימים שקדמו למלחמת בר-כוכבא ובימי המלחמה עצמה. לאחרונה עלה בידינו להקדים את תאריכן של מערכות אחדות - בעיקר קטנות ולא משוכללות - כבר לימים שקדמו למרד הראשון של היהודים ברומאים. מערות המפלט מצויות בעיקר במדבר יהודה, במדרונות ובמצוקים המזרחיים של ארץ יהודה לנוכח ים המלח ובקעת הירדן. המערות הללו טבעיות כולן, וניכר על-פי הממצא שנת...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי