ארכיון המורדים במצדה*

ארכיון המורדים במצדה* אהוד נצר ניתוח תפרושת האוסטרקונים )בעברית ובארמית1( על פני מצדה מצביע בבירור על חדר בצפון האתר סמוך לשער המים )קרוב לוודאי חדר מס' ,(184 שבו היו מרוכזים כ-60 אחוזים מן האוסטרקונים שנחשפו על ההר. מרבית האוסטרקונים הללו נחשפו במחסן מס' 113 המצוי בצפון-מערב מכלול המחסנים - מחסן המכונה "חדר הגורלות" - ויתרתם נמצאו בקרבת מקום. אין לנו ספק שחדר מס' 184 שימש בימי המרד הראשון ברומאים "משרד שדה" של קהילת המורדים במצדה, שכלל מעץ ארכיון ")ארכיון המורדים.(" מאמר זה ייוחד לניתוח מיקומו של משרד השדה לדרך פעולתו ולתפקודו המשוער ב"ליל החורבן." כדי להסביר את מיקומו המשוער של ארכיון המורדים יש להתייחם אל השבילים שהובילו בימי הבית השני אל פסגת מצדה והשערים שהיו בראשה. מצדה היא כידוע צוק סלע שלא ניתן לעלות אל ראשו ללא שבילים, וזה משום המצוקים המקיפים את הפסגה. השביל הראשון שנסלל אל ראש ההר, אולי כבר בימי החשמונאים, היה מכיוון מערב, באזור שמצויה בו היום הסוללה )להלן: "השביל הראשון.(" בראשית ימיו של הורדוס )אם לא קודם לכן( נסלל "שביל הנחש" שעלה מכיוון מזרח. השביל הראשון שימש את מי שבאו...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי