- תלמי מקרון המליץ על המורדים היהודים בחצר המלכות באנטיוכיה*

תלמי מקרון - המליץ על המורדים היהודים בחצר המלכות באנטיוכיה* בצלאל בר-כוכבא בספר מקבים ב פרק יא נשתמרו ארבע תעודות שמהן ניתן ללמוד לא מעט על המשא והמתן שהתנהל החל משנת 165 לפסהנ" בעיצומו של המרד בהנהגת יהודה המקבי, בין המורדים היהודים לבין שלטונות אנטיוכיה, וכן על מידת העניין שגילו הרומאים במגעים האלה, על התעודות כבר נכתב רבות, ונידונו בפירוט שאלות הכרוכות בכרונולוגיה המוחלטת וברצף הנכון של התעודות, ובעקבות העולה מכל אלה - על מהלך השיחות בין הצדדים.1 במאמר הנוכחי אייחד את הדיבור על תלמי מקרון, מי שמילא תפקיד בכיר במנהל הממלכתי הסלאוקי, וכמסתבר היה לו חלק לא מבוטל בהיווצרותם ובהתפתחותם של ניסיונות ההידברות עם היהודים, והוא גם שילם על מעורבותו מחיר אישי יקר. שחזור פעילותו במהלך האירועים ייעשה תוך שילוב המידע העולה מארבע התעודות הנזכרות עם הידיעות ממקורות שונים על אישיותו ומעשיו, כל זאת יחד עם ההסתברות של ההתפתחויות לאור הנסיבות והתנאים המיוחדים של התקופה.2 א. מגעים ראשונים  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי