על נבל וכינור: הערה על מטבעות הברונזה הבר-כוכבאיים

על נבל וכינור הטטרדרכמות והדידרכמות תואר המקדש, ועל צדם האחר תוארו ארבעת המינים. המטבעות הבר-כוכבאיים נטבעו בדגם אחיד, חוץ מהדינרים, כלומר מטבעות הכסף הקטנים, שבהם יש מגוון של סמלים. לעומת מטבעות הכסף שערכם לא נתון בויכוח, חלוקות דעות החוקרים בשאלה האם המנהל הבר-כוכבאי טבע שלושה או ארבעה עריכים של מטבעות ברונזה. לדעת אריה קינדלר, במהלך המלחמה נטבעו ארבעה עריכים של מטבעות ברונזה? את העריכים הללו הוא הגדיר כדלקמן:12 .1 מטבע הברונזה הגדול הוא ססטרטיוס ,(sestertius) שעליו מופיעה אמפורה. .2 מטבע הברונזה הבינוני א הוא דופונדיוס ,(dupondius) שעליו מופיע עץ תמר ועלה גפן.  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי