- אוריאל רפפורט היסטוריון של תקופת הבית השני

כל המתעניין בתולדות ישראל בימי הבית השני אינו יכול שלא להכיר את השם אוריאל רפפורט. מהמחצית השנייה של שנות השישים של המאה הקודמת מחקריו של אורי מופיעים ברשימת הקריאה של כל קורס וכל ספר או מאמר, ערך באנציקלופדיה או בלקסיקון, העוסקים בתולדות ישראל בתקופת הבית השני. במחקריו הרבים, הכתובים בלשון קולחת ובהירה, מצליח אורי לפרוס לעיני הקוראים קשת רחבה של נושאים, הנוגעים בחיי היהודיים בתקופה שבין שיבת ציון למרד הגדול: אפוקליפטיקה ונומיסמטיקה, ספרות יהודית-הלניסטית וכתביו של יוסף בן מתתיהו, דברי ימיה של מדינת החשמונאים והמרד הגדול של היהודים בשלטון הרומי, ערים ואתרים בארץ- ישראל והיהודים בפזורה, חברה ופוליטיקה ביהדות הבית השני, הכלכלה וחיי היום-יום. בנושאים אלה וברבים אחרים דן אוריאל רפפורט במאמרים, בספרים ובערכים שכתב, בעברית, באנגלית ובצרפתית, בכתבי עת ובספרים שפורסמו בארץ ובעולם.1 בכתביו פונה אורי בעיקר לקהל האקדמי, אך לא מעטה פעילותו בהנחלת דברי ימי הבית השני בקרב ציבור התלמידים בבתי הספר התיכוניים, מוריהם, ובקרב הקהל הרחב. ספרו על ההיסטוריה של הבית השני, שיצא בשלוש מהדורות,2 הוא מספרי היסוד...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי