אוריאל

לאוריאל קובץ מחקרים בתולדות ישראל בעת העתיקה לאוריאל מחקרים בתולדות ישראל בעת העתיקה מוגשים לאוריאל רפפורט  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי