ביבליוגרפיה

ביבליוגרפיה אבידן " , ערב פתאומי . " בתוך משהו בשביל מישהו . תל אביב : לויךאפשטיין ומורן . 1973 , אבינון , יוסף ^ ' . היםודות הפילוסופיים של החינוך 2 . כרכי . תל אביב : דקל " . . 1978 , שפה , חינוך ופוליטיקה / ' החינוך וםביבו יג . 1991 , " . חובות האדם כלפי עצמו . " החינוך וסביבו טז . 1994 , אבירם , אהרון " . לתפוס ראש גדול : על תפקיד המורה בחברה פוסט מודרנית 7 , 7 . " החינוך , ינואר . 1994 . "להוציא את החינוך מהכיתה ' התוכנית החינוכית הרצויה בדרך אל שנת אלפיים . " שרמות , פברואר . 1994 " . האם תוכנית הלימודים הליברלית מוצדקת בימינו . " ? עיונים בחינוך " . . 1992 , 58-57 מערכת החינוך בחברה פוסטמודרנית : ארגון אנומלי בעולם כאוטי . " בתוך חינוך בעידן השיח הפוםטמודרנ' ( עורך אילן גור זאב . ( ירושלים : מגנס . 1996 , אדר , צבי : החינוך נ / הו ? ירושלים : מגנס , תשל"ו . אוקו , סיני . על האופי והטוב . ירושלים : ביאליק . 1974 , אורטגה , אי גאסט , חוזה 77 , 5 . ההמונים . תרגם יורם ברונובסקי . תל אביב : זמורה ביתן מוק , תשל"ה . אלוני , נמרוד " . עלייתו ונפילתו של החינוך ההומניסטי : מהקלאסי לפוםט...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד