אחרית דבר - החינוך ההומניסטי בישראל לקראת המאה ה־21

אחרית דבר החינוך ההומניסטי בישראל לקראת המאה ה 21 פחות משנתיים חלפו מאז ראה אור הספר להיות אדם : דרכים בחינוך ההומניסטי . למרות פרק הזמן הקצר , קצב העניינים המקומי שלנו הטביע במציאות הישראלית שינויים משמעותיים , ועל סיפה של שנת אלפיים ממלאים את חיינו הן פחדים ומצוקות והן תקוות ואתגרים שלא ידענו דוגמתם בעבר . למזלנו הרב , לא נדרשנו במהלך תקופה זו למלחמה של ממש עם אויבים חיצוניים התובעת אלפי קורבנות . לעומת זאת , מצאנו עצמנו מעורבים בכל הווייתנו בשתי מלחמות פנים חברתיות : האחת , מלחמת תרבות המתמקדת במרכיבי הזהות הישראלית והמאיימת לפרק את הקולקטיב החברתי לקהילות תרבות בדלניות ועוינות זו לזו ; השנייה , טרור מסוג חדש , אלימות בין אישית אשר הסלימה לשיאים בלתי מוכרים של רצחנות ובריונות , ואף פלשה למחוזות השמורים ביותר של התא המשפחתי וקהילת בית הספר . כלפי שתי מלחמות אלה יש לחינוך ההומניסטי עמדה ברורה , אשר אם רק נאמץ אותה ( כך אני מאמין ) נוכל לכתת את חניתותינו למזמרות ולקצור עבורנו ועבור ילדינו חיים של שלום , שגשוג כלכלי , פריחה תרבותית והגשמה עצמית . מוקד המריבה העיקרי במלחמת התרבות הישראל...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד