ה.האוריינויות החדשות ותרומתן האפשרית לחינוך

ה . האורייגויות החדשות ותרומתן האפשרית למינון האוריינות במקומותינו היא כמו חטיף לוהט . אי אפשר שלא להימשך אל קסמיה הייחודיים ושלא לכמוה אל הפוטנציאל הטמון בה : מונח חדש ומסוגנן המספק לנו באחת את המקבילה העברית ( שכה חסרה לנו ) למונח באנגלית , Literacy את התפיסה המקפת של מיומנויות לשון , את השילוב בין "ידע תוכני" ל"ידע מיומנותי , " ואת הניחוח המושלם של השכלה , תרבות ותפקוד יעיל . אל מול עושר הזדמנויות כזה אין ה"ארוס הפדגוגי" של אינטלקטואלים ומחנכים יכול להישאר אדיש , והם עושים באוריינות מעשים . אך אליה וקוץ בה , מרוב עצים לא רואים את היער , והחטיף קשה עד מאוד לעיכול . מרוב מובנים ופרשנויות ראשנו סחרחר , מרוב הבהרות מתקדרים שמי מחשבתנו , וגרוע מכל : מצאנו עצמנו מעורבים בשיח שלא רק שאינו אורייני , הוא גם נעדר תקשורת בסיסית . ואם התסכול והמבוכה הם מנת חלקם של עמיתינו החוקרים והמורים , חישבו על גודל העינוי שמתנסים בו סטודנטים , פרחי הוראה ומורים חדשים , אשר אנו מבטיחים לתת בידם את האוריינות כזרק אור שישמש אמצעי לפלס את דרכם בביטחה והנה היא זרק חושך , המסתירה מעיניהם גם את אותן דרכים מוכרות ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד