ב .חינוך לשלום ולדמוקרטיה

הפרופסיונלית לחרוג משגרת עבודתם היום יומית במסגרת החינוכית מוסדית ולנקוט יוזמה אוטונומית ואקטיבית כאליטה משרתת בחברה , לעתים גם נגד רוח התקופה ומגמותיה . ברור לי , לדוגמה , שמחנכים הומניסטים אינם יכולים להשלים עם הפגיעה והסבל הנגרמים לצעירים כתוצאה של תת תזונה , מחסור בשירותי בריאות הולמים והעדר תנאי דיור נאותים ; כתוצאה של איום פיסי , סחר בסמים וחסך תרבותי ברובעי פשע ונחשלות ; כתוצאה של אפליה בין המינים או בין קהילות דתיות ואתניות ; כתוצאה של קנאות דתית או לאומנית השולחת צעירים למותם כ"פצצות חיות" או כ"בשר תותחים ; " כתוצאה של אלימות במשפחה והתעללות גופנית או נפשית בילד ; כתוצאה של מכירת ילדות לסרסורים ושעבודם לזנות ; כתוצאה של שלילת הזדמנויות חינוכיות , במסגרת תנאים המנציחים את הבערות והנחשלות או באמצעות דיכוי חופש המחקר , הדעה , הביטוי והיצירה ; וכתוצאה של התעלמות משונות בין אישית וצרכים מיוחדים . על כל אלה - כיסודות אנטי הומניסטים במרחב החברתי והתרבותי שבמסגרתו מתקיימת הפעילות החינוכית - חייבים אנשי חינוך לומר את דברם ברמה : בארגוני המורים , באמצעי התקשורת , בשכונה ובקהילה , במסג...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד