א.הייעוד החינוכי וביטויו באתיקה המקצועית של אנשי חינוך והוראה

א . הייעוד החינוכי וביטויו באתיקה המקצועית של אנשיהינוך והוראה לצד הגדלה משמעותית של שכר המורים , שתאפשר בחירה קפדנית יותר של כוחות החינוך וההוראה , פיתוח אתיקה מקצועית הינו הגורם המשמעותי ביותר לקידום איכותו ומעמדו של החינוך . למהלך כזה יש שני יתרונות ברורים : היתרון הראשון הוא בתחום רכישת כבודו ואמונו של הציבור הרחב . בניגוד ליחס המעורב ולעתים אף הביקורתי שמעוררות בציבור הרחב תביעותיהם של איגודים מקצועיים להטבת תנאי עבודתם , יוזמתם החופשית של מורים להעמיד תביעות כלפי עצמם בכל הנוגע לאיכות תפקודם כבעלי מקצוע פרופסיונלי , יכולה לעורר רק אהדה והערכה ולשמש בסיס ליחס של כבוד ואמון בעתיד . היתרון השני הוא בתחום שיפור איכותו של החינוך הן בתהליך הכשרת המורים והן בהקפדה על איכות ואחריות בעשייה החינוכית לסוגיה השונים . מטרה זו תקודם כפועל יוצא של העמקת המודעות הפרופסיונלית של המורים ושל קבלת המחויבות לאותם סטנדרטים גבוהים - בידע , במיומנות ובהתנהגות - אשר מן הראוי שיאפיינו אותם כבעלי פרופסיה מוסמכים וראוים לשמם ) . יחד עם זאת עלינו להיות ערים לכך - לאור שחיתות המידות שפשטה בקרב רבים מהרופאים ו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד