פרק רביעי: החינוך ההומניסטי במבחן האקטואליה

פרק רביעי : החינוך ההומניסטי במבחן האקטואליה [ מוטל על החינוך ] לא רק לחבוש פצעים , אלא גם למנוע , ככל שניתן , מצבים המסכנים את קיומה של החברה ואת הווייתו התקינה של היחיד . צבי לם , מלחמה וחינוך מי שלא היה בג'בליה בעזה לא תופס מה זה חיי אדם נמוכים מעשב דרוך . ס . יזהר " , ג'בליה בוקר חדש" הדמוקרטיה אינה שומרת על עצמה . אם לא נשמור עליה היא לא תשמור עלינו . אהרון ברק " , הדמוקרטיה אינה שומרת על עצמה" אמריקה איננה תרבות אלא כלכלה , וזה מפלטה האחרון של פילוסופיית חינוך ריקה - החינוך כמכשיר של מדיניות כלכלית , ולא יותר . ניל פוסטמן " , החינוך זקוק לחזון , לא למכונה" לא קל להיות מורה מחנך בימינו . משבר הערכים והסמכות , שעל מאפייניו עמדתי בפרק הקודם , פוגע במעמדם של המורים ( אנשי חינוך והוראה ) יותר מאשר בכל קבוצת עיסוק או פרופסיה אחרת . את הכרסום במעמד המורה ניתן לתאר בשלושה מישורים : ביחסים עם התלמידים , ביחסים עם הורי התלמידים וביחסים עם משרד החינוך .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד