ו.אמצעים פדגוגיים

ו . אמצעים פדגוגיים בספר זה לא אכנס להצגה יסודית ומפורטת של האמצעים הפדגוגיים הנחוצים לקידום החינוך המוסרי , ולכן נסתפק כאן בהצגת קווים מנחים בלבד . ארבעת העיקרים הפדגוגיים החשובים ביותר , לתפיסתי , הם : דוגמא אישית והקניית הרגלים , טיפוח אוריינות תרבותית , טיפוח אוריינות ביקורתית , וזימון התנסויות לימודיות וחברתיות שבהן ערכה הסגולי של הדעת נמדד גם ביכולתה לשמש תשתית ומוטיבציה לחיים מוסריים . דוגמה אישית והקניית הרגלים בהסתמך על עמדתם הפילוסופית של אריסטו ושל דיואי ועל תיאוריית " למידת החיקוי" בפסיכולוגיה החינוכית , דומה שניתן להכליל שאופיינו המוסרי מעוצב קודם כל על ידי הדוגמה האישית אליה אנו נחשפים ועל ידי הרגלי ההתנהגות שמקנים לנו מחנכינו ? ובילדות , יש להדגיש , יש להשפעה מעצבת זו כוח רב יותר מאשר בבגרות . כפי שציינתי קודם בסעיף שעסק במידות האופי , אנו רוכשים את המיומנויות והנטיות המכוננות את דפוסי ההתנהגות המוסרית באורח דומה לזה שבו נרכשות המיומנויות הנדרשות להצלחה במלאכת הנגרות , הנגינה , הרכיבה , הנהיגה , הפיקוד הצבאי , הרפואה וההוראה . מדובר כאן , למעשה , ביכולת לשלב כהלכה ידע צב...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד