ה.דרכיו וסייגיו של חינוך מוסרי הומניסטי

ה דרכיו וסייגיו של חינוך מוסרי הומניסטי חינוכם המוסרי של אחרים מקפל בתוכו אחריות גדולה הן משום ההתערבות היומרנית והחודרנית לתחום חירותו של הזולת בעניינים של עיצוב דמותו ונוהגיו והן משום שבגודל הסיכוי לתקן ולהיטיב גודל הסיכון לקלקל ולהשחית . כפי שראינו במאה העשרים , מורים ומחנכים ( על פי עיסוקם ) היו שותפיהם וסייעיהם של משטרים עריצותיים ורצחניים בהשחתת אופיים של צעירים ובעיצובם לכדי מפלצות זורעות הרג והרס . במקום חינוך , במובן ההומניסטי של המילה , הם הפעילו שיטות אינדוקטרינציה ותעמולה ששיבשו את שיקול דעתם של הצעירים , עיקרו כל חשיבה ביקורתית ורגש מוסרי , פשטו מהם את צלמם האנושי , ובכך יצרו את התנאים לשלילת אנושיותם של קבוצות ועמים - הן בחיסולם הפיסי והן ברמיסת זכויותיהם וכבודם האנושי . לפיכך , כשאנו באים להתוות את מאפייניו ודרכיו של החינוך המוסרי עלינו להקדים סייגים או כללי זהירות ראשוניים , שימנעו מאיתנו " גלישה" מדרכי החינוך המיטיבות את אופי האדם ומרחיבות את אנושיותו לאלה המשחיתות אותה ומקפחות את צלמו האנושי . לשם כך נסתייע בשלושה איפיונים מסייגים שהוזכרו בפרק הקודם על מאפייניו של החי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד