ד.מקורות הסמכות של השיפוט המוסרי

ד מקורות הסמכות של השיפוטהמוסרי במובן מסוים יש משהו בעייתי בניסיון לברר את מקורות הסמכות של השיפוט המוסרי בשלב זה של הדיון , לאחר שבפרקים הקודמים ובפתיחתו של פרק זה כבר "הוכרז" בבירור על ההשקפה ההומניסטית כמסגרת ההתייחסות המחייבת . למרות קושי זה , העניין נראה לי בלתי נמנע , וזאת משום שבעניינים תרבותיים וחינוכיים הקשורים בהגדרתו העצמית של האדם , קווי ההתקדמות לעולם אינם ליניארים אלא רב כיווניים , מעין מערכת דינמית שתמידית בוחנת את ערכו וחיוניותו של כל אחד ממרכיביה על פי אופני התייחסותו למרכיבים האחרים . בפעילות הרמנאוטית כזו - לימודית , פרשנית ויצירתית - כל מרכיב חדש של רעת מאפשר לנו לראות את הדברים בצורה מעט שונה , והוא עשוי לאתגר ולערער דעות קדומות ועמדות "יציבות" שלנו . בסופו של דבר הראייה הכוללת החדשה שאימצנו לנו משמשת אותנו לבחינה עשירה ומלאה יותר של כל אחד מן המרכיבים הישנים והחדשים שפועלים בה . כל זה כמובן אינו פותר אותנו מלתת דין וחשבון קונקרטי על מקורות הסמכות של השיפוט המוסרי . מקובל לחלק את מקורות הסמכות של השיפוט המוסרי לחמש גישות או עמדות יסוד . הראשונה גורסת שמקור הערכים ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד