ג.איפיונים של משבר ערכים

צריך לחיות כך שבכל רגע ורגע של חייו יוכל להגיד לעצמו שהיה רוצה להמשיך ולחיות את חייו שלו בדיוק כפי שהוא חי אותם אין ספור פעמים ולנצח נצחים ; והעיקרון השני הוא לחיות את חייך כאישיות אותנטית , ריבונית ויצירתית : הייה עצמך , והעשה יותר ויותר מעצמך , על ידי התגברות עצמית , הענקת פשר ומשמעות ייחודיים להתנסויותיך , עיצוב סגנון אישי , וחריגה ביקורתית ויצירתית מהשגרתי שבעצמך ובתרבות ( אך מבלי לאבד את עצמיותך ואת תרבותיותך . ( ואחרון ברצף דוגמאות זה הוא הפילוסוף היהודי מרטין בובר , אשר ברוח עקרון כבוד האדם ומתוך מודעות לברבריות הגלומה בדה הומניזציה של הזולת , העמיד בפנינו את התביעה להשתית את חיינו החברתיים על יחסי "אני אתה" - יחסים אנושיים של עניין , פתיחות , רגישות , העשרה , אמון וכבוד הדדיים - ולהימנע עד כמה שאפשר מהתייחסות לאדם כ"הלז , " כחפץ , כמכשיר , או כפונקציה לשימושי . ג . איפיוני ם של משבר ערכים  אל הספר
הקיבוץ המאוחד