ב.תחומו של המוסר וגילויו בחיי היום-יום

ב תחומו של המוסר וגילויו יי היום-יום המילה מוסר מציינת בעברית הדרכה , תוכחה ועונש אשר מכוונים להקניה , לרכישה ולהגשמה של "דרך הישר . " אתיקה , כמושג המקביל ביוונית עתיקה ( שרכש לו מעמד ושימוש בשפה הבינלאומית , ( מציינת נוהגים , הרגלים ומידות שמאפיינים את אופי החיים או את דרך החיים של אדם או של ציבור מסוים . כשמשתמשים בימינו במושגים אלה כדי לאפיין קבוצה מסוימת , דוגמת מוסר היהדות או האתיקה הפרוטסטנטית , אוי מתכוונים בכך לאותה מערכת של ערכים וכללים המתווה לחברים באותה קבוצה את דרכי ההתנהגות הנאותות בכל הנוגע ליחסים בינם לבין עצמם ובינם לבין זולתם . אבל אתיקה היא כידוע דבר נוסף , היא פילוסופיה של המוסר ותורת מידות . במשמעותה זו , מציינת האתיקה תחום דעת - במסגרת הפילוסופיה - אשר עוסק באופן שיטתי , רציונלי וביקורתי במהותם של החיים הנאותים או הנכונים לאדם ובדרכים לארגון צודק של הסדר החברתי . מכאן אנו למדים שכבר בשלב הראשוני של דיוננו עלינו לעשות את אותה הבחנה שעשינו בדיונינו הקודמים בנושאי החינוך והתרבות ; דהיינו , עלינו להבחין בין ההיבט התיאורי ניטרלי עובדתי , שבו מיוצגות דרכי המוסר השונות ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד