פרק שלישי: חינוך למוסריות הומניסטית בעידן של משבר ערכים

פרק שלישי : חינוך למוסריות הומניסטית בעידן של משבר ערכים על שלושה דברים העולם עומד . על הרין , ועל האמת ועל השלום . רבן שמעון בן גמליאל , פרקי אברח לא אניף את חרב הגבורה באין אזור הצדק על מותני . שיקספיר , המלך ליר הטוב היותר נעלה של ההולכים בדרך המידה הטובה משותף הוא לכל , וכל בני האדם יכולים ליהנות ממנו במידה שווה . שפינתה , תורת המירות הפילוסופים עד היום אך פירשו את העולם בדרכים שונות , העניין הוא לשנותו . מרכס , תיזות על פוירבך העניין הוא לא בירידה לשורשי המציאות , אלא בעולמנו כפי שהוא לדעת איך לחיות . קאמי , הדבר המוסרי בחיוניות ובמשמעות יכולה לתרום לעניינים המעשיים ביותר איתם מתמודדים יום יום ושעה שעה אלה העוסקים במלאכת החינוך וההוראה . מאחר ובדיון המוסרי אנו משתיתים על פי רוב את טיעונינו על עיקרים ראשוניים כלשהם - אמונות , ערכים , אינטואיציות והנחות בדבר טבע האדם - אזי חיוני כבר בפתיחה להניחם באופן גלוי ; כלומר ,  אל הספר
הקיבוץ המאוחד