ב.חינוך הומניסטי: הגדרה אינטגרטיבית ונורמטיבית

ב . חינוך הומניסטי : הגדרה אינטגרטיבית ונורמטיבית בהנחה שתנאי מרכזי להצלחתו של חינוך הומניסטי הוא הגדרה ברורה ומפורטת , ובהתבסס על ארבע המורשות ההומניסטיות ועל הגדרת השקפת העולם ההומניסטית שהצגתי לעיל , אני מבקש להציע את ההגדרה הבאה לחינוך ההומניסטי . חינוך הומניסטי ניכר בטיפוח כללי ורב צדזי של אישיות המתחנכים , תוך הקפדה על פתיחות דעת ועל כבוד האדם , וזאת במטרה שיגיעו למיטבם בשלושה היבטים מרכזיים של הווייתם : כיחידים המממשים את הפוטנציאל הגלום בהם , כאזרחים מעורבים ותורמים בחברה , וכבני אנוש המרחיבים את אנושיותם ומעצבים אותה מתוך זיקה להישגי התרבות האנושית . מאחר והגדרה זו של חינוך מתיימרת להיות אינטגרטיבית , נורמטיבית והומניסטית , ושום הגדרה ממין זה אין לקבל כדבר מובן מאליו , נדרשות כאן הבחנות , הבהרות והרחבות . הפשוט מכל הוא המאפיין של אינטגרטיביות : כפי שהצגתי בפרק הראשון ובפתיחה לפרק זה , איני סבור שכל האמת ההומניסטית ( על היבטיה הרעיוניים והפדגוגיים ) מצויה באחת מהגישות ההומניסטיות בחינוך ושוללת בכך את תקפותן וחיוניותן של הגישות האחרות . האתגר , כפי שאני מבין אותו , הוא להשתמש במ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד