א.הומניזם כהשקפת עולם ועמדה מוסרית: הגדרה נורמטיבית

א . הומניזם כהשקפת עולם ועמד ה מוסרית : הגדות נורמטיבית הצעת ההגדרה הנורמטיבית להומניזם המוצגת כאן מתייחסת אל ההומניזם כאל השקפת עולם ועמדה מוסרית אשר מן הראוי שינחו את המחשבה והעשייה בחינוך ההומניסטי . הגדרה זו , כך אני מקווה , רחבה דייה להכיל מגמות וסגנונות שונים ועם זאת ברורה , מחייבת , ו"בעלת שיניים , " במובן זה שיש בה אמות מידה מוגדרות להבחנה בין עמדות ומעשים הומניסטיים לבין אלה שהם היפוכם . ההשקפה ההומניסטית , כהשקפה נורמטיבית , כוללת את ראיית האדם כיצור ריבוני המכונן את עולמו ואחראי לגורלו , מייחסת לכל אדם ערך עצמי בלתי מותנה ושווה לזולתו , וחותרת לביסוסו של סדר חברתי צודק והומני , אשר מחויב לקדושת חיי אדם ולאהבת הבריות , לשוויו ! ולסולידריות , לפיתוח רוח האדם ולהרחבת חירותו , לצדק חברתי ולדמוקרטיה נאורה ופלורליסטית . את משמעויותיה של הגדרה וו נפרט ונבאר להלן בארבעה מישורי התייחסות . ראשית במישור הפילוסופי , ההומניזם מציב במרכז ההוויה במרכז , , מערכת ערכיו ושיקוליו , את האדם ( את ה"הומו" בלטינית , ( והוא מחייב עצמו לקידום התפתחותם , חירותם , רווחתם וכבודם של בני האדם כתכלית העלי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד