פרק שני: דגם אינטגרטיבי ונורמטיבי לחינוך הומניסטי על סיפה של המאה ה־ 21

פרק שני : דגם אינטגרטיבי ונורמטיבי לחינוך הומניסטי עלסיפה של המאה ה 21 הקלאסי הוא האקטואלי בכל זמן ובכל מקום . זז"י רות , החינוך רערכ האדם החיים , זוהי המלאכה שברצוני ללמדו ... הוא יהיה קודם כל אדם ; כל שאדם צריך להיות . רוסו , אמיל בלשוני ואורחי אקסום לך / תלך בדרכי , בעקבותי תצעד / צעד בעקבות עצמך בתום , כך תבוא בעקבותי לאט לאט . ניטשה , המדע העליז בפרק זה אני מבקש להציג תפיסה אינטגרטיבית ( משלבת ) ונורמטיבית ( מורה או פוסקת ) של חינוך הומניסטי , אשר יונקת מארבע הגישות שהוצגו בפרק הראשון , ומבקשת לראותן לא כפוסלות ומוציאות אחת את האחרות אלא כגישות משלימות שניתן לשלבן לכדי דגם שיענה בהצלחה למצוקות התקופה ואתגריה . הבסיס לגישה משלבת זו היא התובנה ש"האמת והצדק החינוכיים" לא מצויים רק באחת מהגישות הללו , אלא שכל אחת מקפלת בתוכה ערכים , רגישויות , תובנות ומיומנויות בעלות פוטנציאל רב ופורה לתיאוריה עכשווית של החינוך ההומניסטי . יתר על כן , דומני שהסקירה ההיסטורית בפרק הקודם לימדה אותנו שהמשותף לארבע הגישות רב על השונה . מעבר לחילוקי הדעות הרעיוניים והפדגוגיים , הן שותפות בשני מרכיבי יסוד ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד