ה.הגישה הרדיקלית־ביקורתית והכמיהה להעצמת האדם ושחרורו

הצליחו לחרוג מעצמם וליצור את עצמם , מבלי לאבד את עצמם . ה . הגישה הרדיקלית ביקורתית והכמיהה להעצמת האדם ושחרורו חינוך רדיקלי מעצם מהותו חותר אל שורש הדברים Radix ) בלטינית משמעו שורש , ( ואינו מסתפק ברפורמות הדרגתיות ובשאר "תיקונים קוסמטיים" של המציאות , שכן אלה נוטים להמשיך ולטייח עוולות ושקרים של בעלי הכוח והשררה בחברה . במילים אחרות , המחנך הרדיקלי מכוון את מעשיו להבאת שינויים יסודיים - ומכאן מהפכניים - בסדר הדברים הקיים , כאשר האידיאל המנחה את המאבק יכול להיות שונה בין מחנך רדיקל למשנהו בהתאם להשקפת עולמו ולתנאים החברתיים הספציפיים שבהם הוא פועל . בהקשר זה של דיוננו , יציין המונח חינוך רדיקלי את התיאוריה והעשייה החינוכית של "השמאל החדש" כפי שבאו לידי ביטוי ב"תרבות הנגד" של שנות השישים ובגישות ביקורתיות ונאו מרקסיסטיות בשנים האחרונות " . לדעתם של הוגים ומחנכים רדיקליים אלו , בחינת נושאים חינוכיים במנותק מן ההקשר החברתי והכלכלי הרחב מעידה , במקרה הטוב , על בורות ותמימות , ובמקרה הרע , על הונאה צינית ואולי אף פושעת ביחס לכוחות בחברה אשר קובעים בפועל את אופי ורמת החינוך שמקבלים ילדינו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד