א.שאלת בראשית : איך להיות אדם

א . שאלתבר אשית : איך להיות אדם בדומה לכריש שנולד כריש ולדולפין שנולד דולפין , אדם נולד אדם . בשונה מהכריש שחייו מגלמים את טבעו הכרישי ובשונה מהדולפין שחייו מבטאים את טבעו הדולפיני ( וכך גם כנראה הדברים בחייהן של כל שאר החיות , ( האדם חי בתמיהה ביחס לטבעו , לשווא הוא מבקש לאפיינו ולהגדירו , ואינו יודע ( במילותיו של קהלת ) "אי זה טוב לבני האדם אשר יעשו תחת השמים מספר ימי חייהם . " במילים אחרות , מיום שאדם עומד על דעתו הוא ער לעובדת . מציאותו וחייו בעולם לצידם של יצורים אחרים : אך כיצד יחיה את חייו , איזה תוכן ומשמעות ייתן להם , ואיזה אופי או אתוס יסגל לעצמו ביחסיו עם סביבתו הטבעית והאנושית - אין מדובר עוד בעובדות , אלא בשאלות מעיקות ומאתגרות , המחייבות את הפרט , יום יום ורגע רגע , לבחירה ולהכרעה . הניסיון לעקוב אחר תהליך התפתחותו של הפרט האנושי מגלה לנו שהאדם הוא גם יצור טבעי , שהתפתחותו והתעצבותו ניתנים להסבר ( עד גבול מסוים ) באמצעות חוקיות מוגדרת וידועה . במישור הביולוגי , לדוגמה , לתורשה הגנטית שאיתה נולד האדם ( ונכון לעכשיו גם מת איתה ) תפקיד משמעותי ביותר בהגדרת דמותו וצלמו של הפר...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד