פרק ראשון : בין הקלאסיל פוסט־מודרני : אבני דרך וגישות מרכזיות בחינוך ההומניסטי

פרק ראשון : בין הקלאסילפוסט מודרני : אבני דלך וגישות מרכזיות בחינוך ההומניסטי אתה עצמך תקבע את מהות טבעך , יוצר עצמך וצר צורתך שלך . פיקו דלה מיתדולה , מאמר על כבור האדם כל אדם יחיד נושא בחובו אדם אידיאלי טהור , ותפקיד חייו הגדול הריהו התאמת עצמו בכל חליפותיו לאחדות בלתי משתנית זו . שילו , 5 ' 1 החינוך האסתטי של האדם באדם אוחדו להם יחדיו יצור ויוצר . ניטשה , מעבר לטוב ולרוע  אל הספר
הקיבוץ המאוחד