תוכן העניינים

תוכן העניינים ממאי . מפגשים סותרים עם החינוך ההומניסטי 7 פרק ראשון : בין הקלאסי לפוסט-מודרני : אגני דרך וגישות מרכזיות בחינוך ההומניסטי 15 א . שאלת בראשית : איך להיות אדם 15 ב . הגישה הקלאסית תרבותית והכמיהה לשלמות אנושית 18 ג . הגישה הרומנטית נטורליסטית והכמיהה לאותנטיות של מימוש עצמי 43 ד . הגישה האקזיסטנציאליסטית והכמיהה לאותנטיות של הגדרה עצמית 48 ה . הגישה הרדיקלית ביקורתית והכמיהה להעצמת האדם ושחרורו 53 ו . חינוך הומניסטי בעידן שמתנער מ"האדם : " האתגר הפוסט מודרני 57 פרק שני : זעם אינטגרטיבי ונורמטיבי לחינוך ההומניסטי על טיפה של המאה ה 69 21- א . הומניזם כהשקפת עולם ועמדה מוסרית : הגדרה נורמטיבית 70 ב . חינוך הומניסטי : הגדרה אינטגרטיבית ונורמטיבית 84 ג . מטרות על : תרבות איכותית , חשיבה אוטונומית וביקורתית , אישיות אותנטית 92 ד . דרכי החינוך ההומניסטי 112 . 3 חינוך למוסריות הומניסטית בעידן של משבר עונים 128 א . נקודת מוצא 128 ב . תחומו של המוסר וגילויו בחיי היומיום 131 ג . איפיונים של משבר ערכים 141 ד . מקורות הסמכות של השיפוט המוסרי 145 ה . דרכיו וסייגיו של חינוך מוסרי הומניסטי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד