להיות אדם - דרכים בחינוך ההומניסטי

נמרוד אלוני להיות אדם דרכים בחינוך ההומניסטי הספר יוצא לאור בסיוע מכללת סמינר הקיבוצים ומכללת בית ברל נמרוד אלוני להי 1 ת אדם דרכים בחינוך ההומניסטי קו אדום הוצאת הקיבוץ המאוחד Nimrod Aloni Ways of Humanistic Education For Human Sake  אל הספר
הקיבוץ המאוחד