ביבליוגרפיה

ביבליוגרפיה אדלר חיים ורבקה סבר . ( 1984 ) סיכוי ורקע : קוויים לניתוח ולתכנון הטיפוח בחינוך . המכון לחקר הטיפוח בחינוך ליד המועצה הארצית של נשים יהודיות בארה"ב . האוניברסיטה העברית בירושלים , בית הספר לחינוך . אדלר חיים ורבקה סבר . ( 1998 ) רכס או נכס ? השכלה-לכל וטיפוח חינוכי . המכון לחקר הטיפוח בחינוך ליד המועצה הארצית של נשים יהודיות בארה"ב . האוניברסיטה העברית בירושלים , בית הספר לחינוך . איילון חנה ואברהם יוגב . ( 1985 ) חוק חינוך תיכון חינם ושוויון הזדמנויות בחינוך התיכון . המרכז לפיתוח על שם פנחס ספיר ליד אוניברסיטת תל אביב . תל אביב . איילון חנה ואברהם יוגב . ( 1997 ) גורמי הטיה בחיזוי ההצלחה בלימודים באוניברסיטה . המרכז לפיתוח על שם פנחס ספיר ליד אוניברסיטת תל אביב . תל אביב . אל דואג' מאג'ד . ( 1999 ) השכלה גבוהה בקרב הערבים בישראל i מצב צרכים והמלצות . חיפה : המרכז לרב תרבותיות וחקר החינוך , אוניברסיטת חיפה . אלכסנדר , אסתר " . ( 1997 ) דמותה של אפליה - נשים בעבודה . " בתוך : ענת מאור ( עורכת ) . ( 1997 ) נשים.- הכוח העולה . ספריית פועלים . תל אביב . עמ' . 44-37 אלתרמן , ר...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד