פרק רביעי הדיון המשפטי בהעדפה המתקנת

פרק רביעי הדיון המשפטי בהעדפה המתקנת הקדמה הפרק הנוכחי בוחן את ההעדפה המתקנת מההיבט המשפטי , ויעסוק במקרים של העדפה מתקנת שנידונו בבית המשפט העליון של ארצות הברית , מאחר שבבית המשפט העליון בישראל היו עד כה רק מעט דיונים בסוגיה זו . יוצגו הטענות המשפטיות והפסיקות שהועלו בערכאות שונות בארצות הברית , בעיקר בערכאה המשפטית העליונה . המאפיין הבולט - הן בדיונים בבית המשפט והן בניתוח התיאורטי של הפסיקות המשפטיות - הוא המאבק בין תפיסות שונות של שוויון . מי שנוקט את התפיסה שהוגדרה כאן כשוויון פורמלי , מפרש את החוקים והחוקה בארצות הברית באופן שאוסר העדפה מתקנת . לעומתו , מי שנוקט את התפיסה של שוויון הזדמנויות ( שבבסיסה התפיסה של צדק חלוקתי ) מפרש את החוק והחוקה באופן שמתיר העדפה כזו . במהלך הפרק יסתבר , שהפרשנות לחוקים וליישומם נקבעת על פי העמדות העקרוניות של הפרשנים והשופטים לגבי הסוגיה של צדק חברתי . במהלך הדיון אראה שיש התפתחות ביחסו של בית המשפט העליון בארצות הברית ( ויותר נכון , ביחסם של כמה שופטים בו ) לרעיון ההעדפה המתקנת . ככל שהרעיון השתרש בתודעה הציבורית כן גדלה מידת הלגיטימציה המשפטית...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד