פרק שלישי העדפה מתקנת,שוויון הזדמנויות ואפליה הפוכה

פרק שלישי העדפה מתקנת , שוויון הזדמנויות ואפליה הפוכה הקרמה הדיון הפילוסופי ערכי בתוכניות להעדפה מתקנת , הן בארצות הברית והן בישראל , החל לאחר שהופעלו כבר תוכניות כאלה . הוויכוח הציבורי - על התוכן , המטרות ואופן היישום , וגם על מידת ההגינות וההצדקה המוסרית שלהן - היה כבר בעיצומו . הדיון התיאורטי היה אמור לעסוק בעיקר בהצדקה העקרונית לתוכניות אלה , ולא להציע פתרונות פרקטיים לבעיה שההעדפה המתקנת נועדה לפתור ( או לפחות למתן . ( אולם כיון שהדיון הפילוסופי צמח ממציאות מסוימת , הוא גובש תוך כדי התמודדות עם ההיבטים הפרקטיים של הסוגיה , אלה קשרו את הדיון העקרוני התיאורטי עם המציאות שממנה צמח הדיון . בהתאם למגמה הזאת עוסק גם הפרק הנוכחי בבעיות פרקטיות הנוגעות ליישום של תוכניות ההעדפה המתקנת וגם בבעיות עקרוניות , כגון : האם הפעלת התוכניות הללו מהווה אי צדק מסוג חרש ; ומהו הבסיס המוסרי להצדקתן , ועוד . בפרק הבא תידון השאלה המשפטית - באיזו מידה הולמות התוכניות האלה את החוקה האמריקאית . ההקשר המשפטי והציבורי של השאלה בישראל יידון בפרק החמישי . בפתח הפרק הנוכחי אציג את הרקע החברתי ליוזמה של התוכניות ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד