פרק שני שוויון בהזדמנויות

פרק שני שוויון בהזדמנויות הקדמה הדיון בסוגיית שוויון ההזדמנויות עומד היום במרכו השיח סביב צדק , רווחה ושוויון . במוקד הדיון עומדים הניסיונות להצדיק מדיניות ששואפת לסייע למי שאינו יכול לממש בפועל את החירויות והזכויות המובטחות לו מכוח החוק . באופן עקרוני , בפני כל אחד פתוחה האפשרות לממש את שאיפותיו ותכליותיו , והדרישה לשוויון בהזדמנויות נועדה להפוך את האפשרות הפורמלית למעשית יותר . הרעיון של שוויון ההזדמנויות מביע שאיפה להבטיח לכל אחד את האפשרות הממשית לקיים חיים מספקים ולזכות במירב היתרונות הגלומים בחברה . עובדת היסוד של הדיון הנוכחי היא , שיש מיתאם גבוה בין המעמד הכלכלי של אנשים המבקשים לממש את זכותם לחיים מספקים לבין מידת הצלחתם בכך . מציאות זו מניעה רבים לטעון , כי שיפור האפשרות של החלשים בחברה ( בעיקר העניים ) לממש זכות זו צריכה להיעשות באמצעים כלכליים . המיתאם הגבוה בין רמת ההשכלה והמעמד הכלכלי של השותפים בחברה העמיד במרכז הדיון בשוויון ההזדמנויות את השאיפה להקטין את אי השוויון בחינוך . לבד מהעובדה שהחינוך בחברה המודרנית הפך להיות ערך בפני עצמו , החתירה לשוויון הזדמנויות בחינוך מהו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד