צדק ושוויון - צריך העדפה מתקנת

עובדיה עזרא צדק ושוויון צריך העדפה מתקנת ספר זה יוצא לאור בסיוע מרכז מינרבה לזכויות אדם שליד הפקולטה למשפטים על שם בוכמן באוניברסיטת תל אביב , ובסיוע קרן המחקר הפנימית של אוניברסיטת תל אביב . ברצוני להודות לד"ר צבי טאובר על הערותיו המועילות לגרסאות מוקדמות של ספר זה . עובדיה עזרא צדק ושוויון צריו העדפה מתקנת  אל הספר
הקיבוץ המאוחד