שיחה שלישית: על ערבים ויהודים "במלחמות מושג המדינה נושר מעלינו,אנחנו הופכים לשבט"

שיחה שלישית : על ערבים ויהודים " במלחמות מושג המדינה נושר מעלינו , אנחנו הופכים לשבט " מה זו ערביות ל ישות תרבותית ? ישות היסטורית ? באותה מידה שאנו שואלים , מיהו יהודי , הערבים שואלים את השאלה , מיהו ערבי , הן מבחינה אינטלקטואלית והן על בסיס לאומני . בדיון על הערביות בולטים שני זרמים חשובים . הזרם הפאן ערבי המאגד את כל הערביות , שהחלוקה למדינות באמצעות כוחות אימפריאליסטיים פגמה בו . זרם זה עמד פעם אחת במבחן כאשר מצרים הנאצריסטית התאחדה עם סוריה . אבל כעבור זמן קצר איחוד זה התנפץ על סלע הלאומיות הלוקאלית , שהיא הזרם השני . דוגמה לכך הוא הזרם המצרי , שיש בו מן הדומה לזרם הכנעני היהודי , האומר , אנחנו מצרים , יש לנו היסטוריה נפרדת , יש לנו המשכיות היסטורית מימי הפרעונים . אנחנו ערבים אך בנוסף לזה אנחנו גם מצרים . מתי הפכו המצריס לערבים ? במצרים התרחש , כמו ביתר ארצות ערב של היום , תהליך איסלאמיזציה מהיר מייד עם הכיבושים האיסלאמים . מי שלא קיבל את האיסלאם דינו היה מוות , אלא אם כן היה נוצרי או יהודי . בעקבותיו התפתח תהליך של ערביזציה של העמים שישבו בעיראק , בסוריה , בלבנון , בצפון אפריקה ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד