מערכת אינטימית של חיבה

מערכת אינטימית של חיבה כרבים מן הבאים בשעריה של מדינת ישראל התנסיתי בסדרת רעשי אדמה אשר ערערו עד היסוד את האמונה התמימה . השואה לימדה אותי כי התרבות האנושית , אף בשיאי הישגיה הרוחניים , אינה חסינה מפני הסתאבות בהמית . תרבות זו , שהקנתה לאירופה הנאורה את הצידוק המוסרי , כביכול , למשול בעמים אחרים באסיה , באפריקה ובדרום אמריקה , התגלתה במלוא כיעורה כאשר ליצן זול הוביל את העם הגרמני התרבותי לאחד המסעות הברבריים בתולדות האדם . מוסיקה קלאסית מעולה , תיאטרון משובח , פילוסופיה מפותחת , מדע משוכלל וכושר חשיבה מופשטת , לא שימשו ערובה לכך כי האדם התרבותי המערבי יהיה מגן לקידמה . עם מטען של השכלה רחבה הגנו נערים רבים של העם הגרמני , בין הריסותיה של ברלין , עד טיפת דמם האחרונה על מורשתו הקניבלית של היטלר . קריסת הקומוניזם פירושה גם קריסת הפן ההומני של התרבות האירופאית שאנו מזהים אותה עם המאה העשרים המפוארת , ועם הדגם האידיאלי שכל עם נחשל שואף אליו . כגודל הזוועה של הנאציזם היה גודל האכזבה מהחלום האנושי המזויף . שני המוצרים היו אירופאים מובהקים . שניהם עוצבו ושוכללו ביבשת הטוענת עד היום למעמדו של מ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד