לעיין בראש סיכה - על מסע אל תום האלף

לעיין בראש סיכה על מסע אל תום האלף אני מאמין ששום אדם אינו הוא עצמו בלבד שהוא כל אבותיו וכל הרקע שלו וכל הלב האנושי כולו כשהם מכונסים בראש סיכה - ויליאם פוקנר אני שייך לאלה המאמינים עדיין שאפשר ללמוד מן ההיסטוריה . אמנם יש היסטוריונים מכובדים שמזהירים אותנו מפני הסקת מסקנות ישירות מן העבר לגבי ההווה . אולי דווקא משום שידיעותיהם את העבר מלאות פרטים ופרטי פרטים , הם חוששים משחזורים פשוטים ומייעצים לנו לבחון את ההווה על פי נתוניו שלו , ולא על פי נוסחאות מן העבר . אבל יש כמובן גם היסטוריונים אחרים , שמפליאים להראות איך תבניות מסוימות חוזרות ומשחזרות את עצמן , איך מערכות גיאופוליטיות חוזרות ומטות גורלות של עמים לשבט או לחסד , איך בעיות זהות מציקות מתגלגלות לא פתורות ממאה למאה . כבן לעם שהוכה אנושות בהיסטוריה שלו , ובמיוחד במאה האחרונה , אינני יכול להרשות לעצמי התעלמות מן ההיסטוריה היהודית , אפילו אם אפשר היה להתעלם ממנה . היסטוריה כל כך בעייתית ומסובכת מחייבת לחזור ולהפוך בה , ובמיוחד את אלה שמתיימרים לתקן ולשנות כמה מן הקודים המקולקלים שבתוכה . על מר מאני , שהוא מין רומאן היסטורי , חשבתי ל...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד